Restrukturalizace/
reorganizace/transformace

Rychle se vyvíjející podnikatelské prostředí může v každé společnosti vyvolat potřebu změny nebo dokonce krizi. Jako odborníci na procesy změn a krizové řízení vám pomůžeme proces změn cíleně naplánovat a vaši společnost zachránit.

Poradenství v oblasti
restrukturalizace a reorganizace

Podstatu a průběh podnikatelské krize dobře známe. Z mnoha krizových případů, které jsme zažili a sledovali, víme, co je důležité, co je třeba udělat a koho je třeba a jakou formou oslovit. Rádi vám poradíme, abyste učinili správná rozhodnutí, vyvarovali se chybných kroků a krizovou situaci co nejrychleji překonali.

Vytváření konceptů
Transformace

Vytvořili jsme již nespočet konceptů transformace. Společně budeme zkoumat příčiny krize, zanalyzujeme aktuální situaci, určíme, kolik likvidity je k dispozici, identifikujeme zdroje likvidity a vypracujeme realistický koncept ozdravení, který bude zahrnovat cílená provozní a strategická opatření k restrukturalizaci vaší společnosti.

hory

Příprava prognóz
nepřetržitého trvání

Pokud jste si uvědomili nebo pokud analýza skutečného stavu ukázala, že vaše společnost je dle číselných ukazatelů předlužená (dluhy jsou vyšší než aktiva), pak existuje jediný způsob, jak se vyhnout insolvenci, a to vypracování pozitivní prognózy nepřetržitého trvání společnosti. Na přípravu prognóz nepřetržitého trvání se specializujeme a rádi i vám pomůžeme připravit pozitivní prognózu nepřetržitého trvání, která předlužení podle insolvenčního zákona vyřeší, abyste mohli v podnikání pokračovat a restrukturalizovat jej.

Příprava reorganizačního plánu
pro případ nevyhnutelné insolvence

Pokud se již insolvenci nelze vyhnout, neznamená to automaticky, že vaši společnost nelze zachránit v insolvenčním řízení pomocí reorganizačního plánu. Podpoříme vás při sestavování reorganizačního plánu, s nímž můžete podat návrh na reorganizaci k soudu, a pomůžeme vám při komunikaci se správcem konkurzní podstaty.

Řízení transformace
a podpora restrukturalizace

V mnoha společnostech, které se ocitly v krizové situaci, jsme stáli v čele jako přechodní ředitelé nebo manažeři. Emoce, kterým je generální ředitel v takové situaci vystaven, a výzvy, kterým čelí, jsou nám velmi dobře známy. Rádi vás podpoříme a pomůžeme vám při zavádění a prosazování správných opatření, která vás vyvedou z tohoto přechodného stavu nouze.

Ujišťujeme vás, že všechna označení osobní identity
jsou platná stejně pro obě pohlaví!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Schreiben Sie uns, wir beraten Sie gerne!