Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (DSGVO – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, TKG 2003 – Zákon o telekomunikacích). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování osobních údajů v rámci našich webových stránek.

Obecné shromažďování dat

Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním osobních údajů, jak je popsáno níže. Naše webové stránky lze navštívit zcela bez registrace. Přitom se na serveru ukládají pro statistické účely údaje, jako jsou navštívené stránky nebo název navštíveného souboru, datum a čas, aniž by tyto údaje byly přímo spojeny s vaší osobou. Osobní údaje, zejména jméno, adresa nebo e-mailová adresa, jsou shromažďovány dle možnosti na základě dobrovolnosti. Bez vašeho souhlasu nebudou tyto údaje předány třetím stranám.

Soubory cookie

Abychom vám umožnili využívat naše webové stránky lépe, používáme malé textové soubory známé jako „cookies“ a další metody („metody ukládání“) k ukládání dat na vašem koncovém zařízení (např. v místním úložišti vašeho prohlížeče), abychom mohli sledovat uživatelské preference a podle nich naše webové stránky optimalizovat. Soubory cookie ani jiné metody ukládání dat však nepoužíváme ke sledování jednotlivých návštěv našich webových stránek. Soubory cookie a další metody ukládání dnes běžně používá většina webových stránek. Pokud máte v tomto ohledu přesto obavy, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie ani jiné způsoby ukládání neakceptoval.

Mapy Google

Tento web využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která na webových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy?hl=de.

Kontakt s námi

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů vaše poskytnuté údaje uloženy u nás. Tyto údaje nikomu nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Vaše práva

Obecně máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a námitku. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena jiným způsobem, můžete si stěžovat u dozorového úřadu. V Rakousku je to Úřad pro ochranu osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat na těchto kontaktních adresách

Veškeré dotazy směřujte na adresu george.pomej@consultingplus.at.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Schreiben Sie uns, wir beraten Sie gerne!